• [ はく ]

  n

  sự trình bày/sự triển lãm
  sự thu được/sự lấy được/sự nhận được

  n-suf

  tiến sĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X