• [ せんりょう ]

  n

  sự sở hữu
  sự cư ngụ
  sự chiếm giữ/sự chiếm đóng
  sự bắt giữ/sự đoạt được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X