• Tin học

  [ いんじしゅつりょく ]

  bản sao cứng [hard copy]
  Explanation: Sản phẩm được in ra, khác với dữ liệu được tồn trữ trong đĩa hoặc trong bộ nhớ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X