• [ ききゅう ]

  n

  sự nguy cấp/sự khẩn cấp/nguy cấp/khẩn cấp
  危急の問題: vấn đề nguy cấp
  (人)の危急を救う: giúp ai đó thoát khỏi tình trạng nguy cấp
  危急運転: vận hành (máy móc) khẩn cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X