• Kinh tế

    [ きけんかもつ ]

    hàng nguy hiểm [dangerous cargo/hazardous goods/dangerous goods]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X