• [ げんしろ ]

  n

  lò phản ứng hạt nhân
  はだかの原子炉 : lò phản ứng hạt nhân rỗng
  ループ型原子炉 :lò phản ứng hạt nhân kiểu kín
  フランス最初の原子炉 :lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X