• [ げんせいどうぶつ ]

  n

  động vật nguyên sinh/sinh vật đơn bào
  アジアに自生する原生動物 :động vật nguyên sinh sinh sống ở Châu Á
  アメーバ状原生動物:sinh vật đơn bào vi trùng kiết lị
  温暖地に自生する原生動物: sinh vật đơn bào sinh sống ở vùng ấm áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X