• [ げんばつ ]

  n

  hình phạt nghiêm khắc
  厳罰に処する: Bắt phải chịu hình phạt nghiêm khắc
  厳罰に値する: Xứng đáng chịu hình phạt nghiêm khắc
  ~に厳罰を課する: Áp đặt hình phạt nghiêm khắc đối với ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X