• [ はん ]

  vs

  trái lại/ngược nhau/đối nhau

  [ はんする ]

  vs-s

  vi phạm
  規則に反する: phạm quy
  trái ngược
  希望に反する: trái với nguyện vọng
  làm phản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X