• [ はんらん ]

  n

  phản loạn
  dấy loạn
  cuộc phản loạn/cuộc phiến loạn/sự phiến loạn/sự phản loạn
  反乱軍: quân phiến loạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X