• [ はんさよう ]

  n

  sự phản tác dụng/sự phản ứng trở lại
  phản động

  Kỹ thuật

  [ はんさよう ]

  phản tác dụng [reaction]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X