• Tin học

    [ はんぷくえんざん ]

    thao tác lặp đi lặp lại/thao tác tuần tự tự động [iterative operation/automatic sequential operation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X