• Tin học

  [ はんてんひょうじ ]

  biểu thị đảo [reverse video]
  Explanation: Trong các màn hình đơn sắc, đây là phương pháp làm nổi bật đoạn văn bản trên màn hình sao cho các ký tự tối bình thường được hiển thị thành các ký tự sáng trên một nền tối, hoặc các ký tự sáng bình thường được hiển thị thành các ký tự tối trên nền sáng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X