• [ はんめん ]

  n, n-adv

  phản diện
  mặt khác/mặt trái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X