• [ しゅうよう ]

  vs

  thích nghi/tiếp nhận/nhận vào/cho vào

  [ しゅうようする ]

  vs

  đựng
  chứa đựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X