• [ しゅうしゅう ]

    vs

    điều khiển/kiểm soát/dàn xếp/bố trí/đối phó/đương đầu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X