• [ しゅうわい ]

  / THU HỐI /

  n

  nhận quà hối lộ
   彼は1億円を収賄した。: Anh ta đã nhận hối lộ 10 000 vạn yên.
  sự tham nhũng
  cành ghép, sự ghép cây, chỗ ghép cây
  (y học) mô ghép; sự ghép mô; chỗ ghép mô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X