• [ くちのは ]

  n

  sự ngồi lê mách lẻo/mách lẻo/ngồi lê đôi mách
  口の端からささやく: thì thào ngồi lê đôi mách
  口の端から言う: nói lời ngồi lê đôi mách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X