• [ こうけい ]

  n

  đường kính lỗ/đường kính miệng/đường kính
  いっぱいに開いた口径: đường kính miệng mở hết cỡ
  ミリメートルで表した口径: đường kính lỗ biểu diễn với đơn vị milimet
  最大口径: đường kính cực đại
  小口径の望遠鏡: kính viễn vọng có đường kính nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X