• [ こうき ]

  n

  sự hôi miệng/hôi miệng
  口気悪臭: mùi thối do hôi miệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X