• [ こうごぶん ]

  n

  khẩu ngữ/văn nói
  口語文法: Luật khẩu ngữ (văn nói).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X