• [ くちおも ]

  n

  sự thận trọng trong lời nói/thận trọng/cân nhắc
  口重に真相を語る: thật trọng (cân nhắc) khi nói thật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X