• []

  n, n-suf

  câu/ngữ/từ vựng
  挿入句: câu chèn vào
  反復句: câu lặp lại
  シェイクスピアからの引用句: câu trích dẫn từ Sechpia
  移行句: câu chuyển tiếp
  語句: từ vựng

  Tin học

  []

  cụm từ [clause/phrase]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X