• [ しょうかん ]

  vs

  gọi đến (tòa án)/mời đến (tòa án)/triệu đến (tòa án)/triệu tập/gọi đến/mời đến
  証人を召喚する : mời nhân chứng đến
  (人)をある嫌疑で召喚する: triệu tập ai đến vì bị tình nghi
  証人を召喚する: mời người bảo lãnh đến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X