• Kỹ thuật

    [ かへんメモリ ]

    bộ nhớ khả biến [alterable memory]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X