• Kỹ thuật

  [ しゅうはすうへんちょう ]

  sự thay đổi tần số [frequency modulation]

  Tin học

  [ しゅうはすうへんちょう ]

  biến điệu tần số-FM [Frequency Modulation/FM]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X