• Tin học

    [ しゅうはすうたじゅう ]

    dồn kênh bằng chia tần số [FDD/frequency division duplex]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X