• [ こおう ]

  n

  sự hưởng ứng/sự đáp ứng/hưởng ứng/đáp ứng/tương ứng/tương hợp
  主語呼応: tương hợp với chủ ngữ
  東西相呼応して運動を開始した: cuộc vận động đã bắt đầu và được cả bên Đông và bên Tây hưởng ứng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X