• [ やわらげる ]

  v1

  làm nguôi đi/làm dịu đi
  〔苦痛などを〕和らげる : làm dịu đi cơn đau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X