• [ ひんかく ]

  n

  Phẩm giá/chân giá trị
  品格が伴わない博学なんて浅はかなだけ。 :Hiểu biết mà không đi cùng phẩm giá chỉ là vô dụng/ có tài mà không có đức chỉ là vô dụng.
  政治家としての力量や品格 :tài năng và phẩm giá của một chính trị gia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X