• [ ひんもく ]

  n

  mặt hàng
  bản kê

  Kinh tế

  [ ひんもく ]

  mặt hàng [item]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X