• Tin học

    [ ひんしつれっか ]

    giảm chất lượng/giảm phẩm chất [quality degradation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X