• Kinh tế

  [ ひんしつきかく ]

  quy cách phẩm chất [specification of quality]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  Kỹ thuật

  [ ひんしつきかく ]

  quy cách chất lượng [quality standard]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X