• Tin học

    [ こていきすうきすうほう ]

    hệ thống cơ số cố định [fixed radix (numeration) system/fixed radix notation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X