• Tin học

    [ こていしょうすうてんレジスタ ]

    thanh ghi dấu phẩy cố định [fixed-point register]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X