• Kinh tế

  [ こていしさんしょうきゃくそん ]

  Khoản lỗ khi chuyển nhượng lại tài sản và thiết bị/tổn thất khấu hao tài sản cố định [Loss on disposal of property and equipment (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X