• [ こくみん ]

  n

  thứ dân
  quốc dân/nhân dân
  国民的英雄: anh hùng của nhân dân
  日本人は勤勉な国民だ。: Người Nhật là những người dân chăm chỉ.
  公務員は国民ために働く。: Công chức nhà nước làm việc vì nhân dân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X