• [ こくぼう ]

  n

  quốc phòng/sự quốc phòng
  国防費: chi phí quốc phòng
  国防予算: ngân sách quốc phòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X