• [ どそく ]

  n

  giày
  (人)のプライバシーに土足で踏み込む :đi phải đôi giày riêng của người khác (=không tự tin/thoải mái với những thứ không thuộc về mình)
  アパートに土足で上がる :bước vào phòng với đôi giày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X