• [ ちりょく ]

  n

  khả năng sinh sản (đất đai)
  地力回復のために土地を休ませる :sau vụ mùa, dành một khoảng thời gian không trồng trọt để cho đất đai bù đắp những chất dinh dường đã bị mất đi
  地力を回復させる :khôi phục chất màu mỡ/độ phì nhiêu cho đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X