• [ ちかい ]

  n

  Tầng hầm
  地階特売場 :Khu bán hàng đặc biệt dưới tầng hầm.
  地階にあるビヤホール :Quán bia dưới tầng hầm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X