• Kinh tế

  [ ふとうわたし ]

  giao tại bến cảng [ex dock]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  [ ふとうわたし ]

  giao tại cầu cảng [ex quay/ex wharf/free on quay]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  [ ふとうわたし ]

  giao tại cầu nhô [ex pier]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X