• [ きばん ]

  n

  nền móng/cơ sở
  大衆的基盤: cơ sở quần chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X