• [ けんじ ]

  n

  sự kiên trì/kiên trì
  アジアの一員としての立場の堅持: kiên trì giữ vững lập trường của một thành viên của Châu Á
  ~の堅持を再確認する: xác nhận lại mức độ kiên trì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X