• Kinh tế

  [ ほうふくかんぜい ]

  thuế trả đũa/suất thuế trả đũa [retaliatory duty/retaliation tariff]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X