• Kỹ thuật

  [ きょうかいようそほう ]

  phương pháp yếu tố ranh giới [boundary element method]

  Tin học

  [ きょうかいようそほう ]

  phương thức phần tử biên [BEM/Boundary Element Method]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X