• Kỹ thuật

    [ そうほせっけいしようしょ ]

    bản đặc tả thiết kế bổ sung hoặc sửa đổi [amended or revised specification]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X