• [ そんぞく ]

    n

    khoảng thời gian mà một việc tồn tại/sự tồn tại lâu dài

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X