• [ かんせい ]

  n

  sự hoàn thành/hoàn thành
  トンネルの完成: hoàn thành đường ngầm
  結婚の完成: hoàn thành việc kết hôn
  工場の完成: hoàn thành nhà máy
  早期完成: hoàn thành sớm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X