• [ かんぱい ]

  n

  sự thất bại hoàn toàn (của một kế hoạch...)/sự tiêu tan hoàn toàn (hy vọng...)/sự bại trận hoàn toàn/thất bại hoàn toàn/tiêu tan hoàn toàn/bại trận hoàn toàn
  完敗を喫する: chịu đựng sự thất bại hoàn toàn
  完敗を認めざるを得ない: buộc phải chấp nhận thất bại hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X